Voimaantulopäivä: 3.2015

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan sivustoon www.maisondelmagra.com, jonka omistaa ja jota hallinnoi Maison Del Magra. Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten BookingSuite kerää ja käyttää käyttäjien sivustolla www.maisondelmagra.com antamia henkilötietoja. Selosteessa kerrotaan myös, mitä omien henkilötietojen käsittelyyn liittyviä valintoja käyttäjä voi tehdä ja miten hän voi tarkastella ja päivittää mainittuja tietoja. Selosteeseen saatetaan aika ajoin tehdä muutoksia, joten tällä sivulla kannattaa vierailla säännöllisesti.

Kerättävien henkilötietojen tyyppi

Kerättäviin henkilötietoihin kuuluvat muun muassa

 • käyttäjän etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kotiosoite
 • käyttäjän luottokorttitiedot (korttityyppi, kortin numero, kortissa oleva nimi, kortin voimassaoloaika ja turvakoodi)
 • käyttäjän oleskelua koskevat tiedot, mukaan lukien tulo- ja lähtöpäivä, erikoistoiveet, palvelua koskevat valinnat (kuten huonetta ja mukavuuksia sekä muita palveluita koskevat valinnat)
 • käyttäjän markkinointia koskevat valinnat ja kyselyiden, kilpailujen ja kampanjoiden yhteydessä antamat tiedot.

Kun käyttäjä vierailee sivustolla, hänestä voidaan kerätä seuraavia tietoja, vaikka hän ei tekisi varausta: IP-osoite, selaintyyppi, käyttöjärjestelmätiedot, sovellusten versiot, kieliasetukset ja vieraillut sivut. Mikäli käyttäjä vierailee sivustolla mobiililaitteella, voimme kerätä mobiililaitteen tunnistetietoja sekä laitekohtaisia asetuksia ja ominaisuuksia ja sijainnin pituus- ja leveysastetta koskevia tietoja. Kun käyttäjä tekee varauksen, järjestelmä tallentaa tiedot, jotka koskevat varauksen tekotapaa ja sivustoja, joilta varaus tehtiin. Jos käyttäjä voidaan tunnistaa luonnolliseksi henkilöksi näiden tietojen perusteella, tiedot katsotaan tämän tietosuojaselosteen alaisiksi henkilötiedoiksi.

Käyttäjä voi aina valita, mitä henkilötietoja hän mahdollisesti haluaa antaa. Jotkut sivuston toiminnot eivät kuitenkaan ole mahdollisia ilman tiettyjä käyttäjän antamia tietoja.

Miksi BookingSuite kerää, käyttää ja jakaa käyttäjien henkilötietoja?

 • Varaukset: käytämme henkilötietoja, jotta voimme käsitellä varauksen loppuun ja lähettää käyttäjälle varausvahvistuksen ja saapumista edeltävän sähköpostiviestin sekä antaa hänelle tietoja kohteesta ja majoituspaikasta.
 • Asiakaspalvelu: käytämme henkilötietoja asiakaspalveluun.
 • Asiakasarviot: Käytämme yhteystietoja, jotta käyttäjää voidaan pyytää sähköpostitse arvioimaan majoituspaikka oleskelun jälkeen. Arviot auttavat muita matkailijoita päätöksenteossa.
 • Markkinointi: käytämme henkilötietoja myös markkinointiin lain sallimissa rajoissa.
 • Muu viestintä: Voimme ottaa yhteyttä käyttäjään joko sähköpostitse, postitse, puhelimitse tai tekstiviestitse sen mukaan, mitä yhteystietoja hän on meille ilmoittanut. Otamme yhteyttä käyttäjään muun muassa seuraavissa tapauksissa:
  • Vastaamme käyttäjän tiedusteluihin ja käsittelemme niitä.
  • Lähetämme muistutusviestin, jos käyttäjä ei ole tehnyt varaustaan loppuun. Lisäpalvelun ansiosta käyttäjä voi jatkaa varauksentekoa siitä, mihin hän viimeksi jäi, eikä hänen tarvitse aloittaa majoituspaikan hakua ja varausprosessia alusta.
  • Lähetämme palvelujen käyttäjille kyselyitä tai pyydämme heitä arvioimaan sivuston käyttökokemusta.
 • Oikeudellisten ja sääntelyvelvoitteiden noudattaminen: henkilötietoja voidaan käyttää oikeudellisten ja sääntelyvelvoitteiden noudattamiseen.
 • Petosten havaitseminen ja torjunta: henkilötietoja voidaan käyttää petosten ja muiden laittomien tai haitallisten toimien havaitsemiseen ja torjuntaan.
 • Palvelujen kehittäminen: käytämme henkilötietoja analyysien laatimiseen, palvelujen kehittämiseen, käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja internetissä tarjottujen matkailupalveluiden toimivuuden ja laadun edistämiseen.

Henkilötietojen jakaminen kolmansille osapuolille

BookingSuite voi jakaa henkilötietoja kolmansille osapuolille alla esitetyn mukaisesti.

 • Kolmannet palveluntarjoajat: Käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia palveluntarjoajia. Tällaiseen tietojenkäsittelyyn kuuluvat muun muassa varausmaksuliikenteen helpottaminen, markkinointimateriaalin lähettäminen tai analysoinnin tukipalvelujen tarjoaminen. Tietojen käsittelijöitä koskee salassapitovelvollisuus, eivätkä he voi käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai muihin tarkoituksiin.
 • Toimivaltaiset viranomaiset: henkilötietoja luovutetaan lainvalvontaviranomaisille ja muille valtion viranomaisille, mikäli laissa niin edellytetään tai mikäli se on välttämätöntä petosten ja muiden rikosten torjumiseksi tai havaitsemiseksi taikka niistä syytteeseen asettamiseksi.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista palveluiden tarjoamista, sovellettavien lakien (mukaan lukien asiakirjojen säilyttämistä koskevat lait) noudattamista, riita-asioiden ratkaisemista ja liiketoiminnan johtamista varten. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin BookingSuiten hallussa oleviin henkilötietoihin.Evästeet

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat vierailtujen sivustojen tietokoneelle tai mobiililaitteeseen tallentamia pieniä tiedostoja. Useimmat sivustot käyttävät evästeitä, sillä ne parantavat sivustojen toimivuutta.

Miten BookingSuite käyttää evästeitä?

Haluamme tarjota käyttäjille heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaisen edistyneen ja helppokäyttöisen sivuston, minkä vuoksi sivustomme käyttää seuraavan tyyppisiä evästeitä:

 • Tekniset evästeet: teknisiä evästeitä tarvitaan sivuston näyttämistä varten, ja ne ovat ehdottoman välttämättömiä sivuston toimivuuden kannalta.
 • Toiminnalliset evästeet: toiminnallisten evästeiden avulla tallennetaan tietoja käyttäjän tekemistä valinnoista ja edistetään palveluiden tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä.
 • Analyyttiset evästeet: Analyyttisten evästeiden avulla hankitaan tietoja sivuston käytöstä ja sen toimivista ja toimimattomista ominaisuuksista. Näiden tietojen avulla voidaan kehittää ja optimoida sivustoa ja varmistaa sen kiinnostavuus ja asianmukaisuus. Analyyttisten evästeiden avulla kerätään muun muassa seuraavia tietoja: vieraillut verkkosivut, käytetyt viittaavat sivut ja poistumissivut, käytetty alustatyyppi, päivämäärä- ja kellonaikaleimoja koskevat tiedot, palveluita käytettäessä syötetty teksti sekä kullakin sivulla tehtyjen klikkausten määrää, hiiren liikkeitä ja sivun vierittämistä koskevat tiedot. Analyyttiset evästeet voivat kerätä henkilökohtaisia tietoja.

Kuinka kauan evästeet säilyvät käyttäjän laitteessa?

Evästeiden kesto vaihtelee niiden käyttötarkoituksen mukaan. Joidenkin BookingSuiten käyttämien evästeiden enimmäiskesto on viisi vuotta siitä päivämäärästä, jolloin käyttäjä viimeksi vieraili sivustolla. Evästeet voi poistaa selaimesta milloin vain.

Käyttääkö BookingSuite kolmansien osapuolten evästeitä?

Kyllä. Käytämme kolmansien palveluntarjoajien, kuten Booking.comin, palveluita analyyttisiin tarkoituksiin. Käytettyihin analyyttisiin seurantatekniikoihin kuuluvat muun muassa evästeet, jäljitteet, tunnisteet ja komentosarjat. Booking.com voi käyttää evästeitä myös omiin tarkoituksiinsa http://www.booking.com/content/privacy.html esitetyn mukaisesti. Tällä tavalla kerättyjä tietoja käytetään majoituspaikan Maison Del Magra markkinoinnin automaatiojärjestelmissä sekä asiakassuhteiden ja liiketoimintatietojen hallintajärjestelmissä. Tekniikoita käytetään trendien analysointiin, sivuston hallinnointiin, sivuston käyttäjien liikkeiden jäljittämiseen ja koko käyttäjäkuntaa koskevien demografisten tietojen keräämiseen. Kolmannet osapuolet voivat toimittaa meille mainittujen tekniikoiden käyttöön liittyviä yksittäisiä sekä koostettuja raportteja. Käyttämämme palveluntarjoajat ovat sitoutuneet ottamaan käyttöön vastuullista liiketoimintaa ja tiedonhallintaa koskevia käytäntöjä ja standardeja.

Miten evästeasetuksia hallitaan?

Evästeitä voi sallia ja torjua selaimen, kuten Internet Explorerin, Safarin, Firefoxin tai Chromen, asetuksissa. Selainasetusten sijainti määräytyy käytetyn selaimen mukaan, ja sitä voi hakea selaimen Ohje-toiminnolla.Suojaus

Miten BookingSuite suojaa käyttäjien henkilötietoja?

Käytämme henkilötietojen suojaamiseen asianmukaisia liiketoiminnan järjestelmiä ja menetelmiä. Palvelimillamme olevien henkilötietojen saatavuutta ja käyttöä rajoitetaan myös teknisesti ja fyysisesti sekä eri suojausmenetelmillä. Ainoastaan luvan saaneet henkilöt voivat käsitellä työssään henkilötietoja.

Tiedonsaanti

Miten käyttäjät voivat hallita BookingSuitelle ilmoittamiaan henkilötietoja?

Käyttäjällä on oikeus nähdä hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjä voi pyytää otteen henkilötiedoistaan sähköpostitse osoitteesta maisondelmagra@gmail.com. Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjoittaa ”Henkilötietoja koskeva pyyntö”.

BookingSuitelle ilmoitettavien henkilötietojen on oltava täsmälliset ja päivitetyt. Mikäli tiedot ovat virheelliset tai vanhentuneet tai ne eivät ole enää oleellisia keräystarkoitukseensa nähden, käyttäjä voi ilmoittaa asiasta sähköpostitse osoitteeseen maisondelmagra@gmail.com, niin tiedot voidaan toiveen mukaan päivittää tai poistaa. Käyttäjän pyyntöihin vastataan 30 päivän kuluessa. On kuitenkin huomattava, että BookingSuiten on säilytettävä joitakin tietoja lain edellyttämiin ja hallinnollisiin tarkoituksiin, kuten tietojen säilyttämistä tai petollisen toiminnan havaitsemista varten.

Ota yhteyttä

Maison Del Magra hallinnoi verkkosivustolta ja evästeiden avulla kerättyjen henkilötietojen käsittelyä. Maison Del Magra, osoite: Via Paganini kulma kautta Pilot. Yksityisyyttä, henkilötietoja, evästeitä ja henkilötietojen käsittelya koskevia ehdotuksia, pyyntöjä ja kommentteja voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maisondelmagra@gmail.com.

Miten jaamme henkilötietosi kolmansien osapuolten kanssa?

 • Booking.com: Tarjoamme sinulle online-varauspalveluita yhdessä Booking.com B.V:n kanssa, joka sijaitsee osoitteessa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Alankomaat (www.booking.com) (tästä eteenpäin Booking.com). Vaikka me tarjoamme sisällön tälle sivustolle ja teet varauksen suoraan kanssamme, varaukset käsitellään Booking.comin kautta. Tälle sivustolle syöttämäsi tiedot jaetaan siksi myös Booking.comille ja sen yhteistyökumppaneille. Nämä tiedot voivat sisältää henkilötietoja, kuten nimen, yhteystiedot, maksutiedot ja asiakkaan mukana matkustavien henkilöiden nimet sekä mahdolliset varauksen yhteydessä ilmoittamasi mieltymykset. Jos haluat lisätietoja Booking.comin yritysperheestä, käy sivulla Booking.com yhtiönä.
 • Booking.com lähettää sinulle sähköpostitse varausvahvistusviestin ja toisen viestin ennen saapumista ja antaa tietoa alueesta ja majoituksestamme. Booking.com tarjoaa myös kansainvälistä asiakaspalvelua 24/7 paikallistoimistoistaan yli 20 kielellä. Kun jaat tietosi Booking.comin kansainvälisen asiakaspalvelutiimin kanssa, he osaavat vastata sinulle, jos tarvitset apua. Booking.com voi käyttää tietojasi teknisiin sekä analysointi- ja markkinointitarkoituksiin, kuten jäljempänä kohdassa Booking.comin yksityisyydensuojalausekkeessa on kuvattu. Se tarkoittaa, että tietojasi saatetaan jakaa myös muiden Booking Holdings Inc:iin kuuluvien yritysten kanssa, jotta sinulle voidaan tarjota kiinnostavia matkailuun liittyviä tarjouksia ja räätälöityä palvelua. Sovellettavan lainsäädännön niin vaatiessa Booking.com pyytää tarpeen mukaan ensin suostumustasi. Jos tietojasi siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, Booking.com tekee sopimuksellisia järjestelyitä, jotta henkilötietosi ovat edelleen suojattuja Euroopan standardien mukaisesti. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Booking.com käsittelee henkilötietojasi, lähetä viesti osoitteeseen dataprotectionoffice@booking.com.
 • BookingSuite: Henkilötietosi voidaan jakaa BookingSuite B.V:n kanssa, joka sijaitsee osoitteessa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Alankomaat. Se on yritys, joka tarjoaa tämän sivuston ja sivuston suite.booking.com.