Data wejścia w życie: 3 2015 r.

Niniejsze oświadczenie o prywatności ma zastosowanie do strony internetowej o nazwie www.maisondelmagra.com, której właścicielem jest i którą zarządza obiekt Maison Del Magra. Oświadczenie to opisuje sposób i zasady gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, które użytkownik udostępnia na naszej stronie: www.maisondelmagra.com. Oświadczenie niniejsze określa również przysługujące Państwu prawa i możliwości w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych przez nas oraz zawiera informacje, jak można uzyskać do nich dostęp i je aktualizować. Niniejsze oświadczenie o prywatności może ulegać okresowym zmianom. W związku z tym należy regularnie odwiedzać tę stronę, gdzie będzie publikowana jego aktualna wersja.

Jakiego typu dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy m.in. następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania;
 • Dane karty kredytowej (rodzaj i numer karty, imię i nazwisko posiadacza, data ważności karty i kod bezpieczeństwa);
 • Informacje na temat pobytu gościa, w tym data przyjazdu i wyjazdu, zgłoszone życzenia specjalne, preferencje (w tym dotyczące pokoju, udogodnień i innych usług, z których gość skorzystał);
 • Przekazane nam informacje dotyczące preferencji w odniesieniu do działań marketingowych, w tym udziału w ankietach, konkursach i ofertach promocyjnych;

Przy każdym wejściu na naszą stronę, nawet jeśli nie dokonują Państwo rezerwacji, gromadzimy na Państwa temat pewne informacje, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego, wersja aplikacji, ustawienia języka i informacje dotyczące wyświetlonych stron. Jeśli korzystają Państwo z urządzenia mobilnego, zachowujemy także informacje dotyczące ustawień i cech tego urządzenia oraz dane na temat lokalizacji. Podczas dokonywania rezerwacji nasz system rejestruje, z jakiego urządzenia oraz z jakich stron zostaje ona dokonana. Jeśli te dane wskazują, że są Państwo osobami fizycznymi, wówczas są one traktowane jako dane osobowe, do których zastosowanie ma niniejsze oświadczenie o prywatności.

W każdy momencie mogą Państwo zdecydować, jakie dane osobowe (jeśli w ogóle jakiekolwiek) chcieliby nam Państwo przekazać. Jeśli jednak postanowią Państwo nie udostępniać części informacji, może to mieć wpływ na przetwarzanie niektórych płatności.

Dlaczego gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Państwa dane osobowe?

 • Rezerwacje: wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby sfinalizować Państwa rezerwację i zarządzać nią online oraz przesłać Państwu e-maile z potwierdzeniem oraz z informacjami przydatnymi przed wyjazdem, a także przekazać informacje na temat okolicy i samego obiektu.
 • Obsługa klienta: korzystamy z Państwa danych osobowych, aby służyć pomocą w razie pytań lub problemów.
 • Opinie Gości: używamy Państwa danych kontaktowych, aby przesłać wiadomość e-mail z zaproszeniem do napisania opinii po zakończeniu pobytu. Dzięki temu inni podróżujący mogą dokonać wyboru najwłaściwszego dla siebie obiektu.
 • Działania marketingowe: wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu prowadzenia działań o charakterze marketingowym, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Inne działania komunikacyjne: w niektórych sytuacjach komunikujemy się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie, także poprzez SMS-y, w zależności od tego, jakie dane kontaktowe Państwo udostępnili. Przypadki te obejmują m.in.:
  • Odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa pytania lub prośby;
  • Przesyłanie wiadomości e-mail z przypomnieniem dotyczącym kontynuacji rezerwacji, jeśli nie została ona dokończona online. Wierzymy, że ta dodatkowa usługa jest dla Państwa przydatna, ponieważ pozwala ona wrócić do procesu rezerwacji bez konieczności ponownego wyszukiwania obiektu i wypełniania danych od początku;
  • Podczas korzystania z naszych usług będziemy od czasu do czasu wysyłać kwestionariusz lub zaproszenie do napisania na naszej stronie opinii na temat Państwa wrażeń.
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa: wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby przestrzegać obowiązujących praw i przepisów.
 • Wykrywanie oszustw i zapobieganie im: wykorzystujemy dane osobowe, aby zapobiegać oszustwom i innym działaniom niezgodnym z prawem lub naruszającym je.
 • Poprawianie poziomu naszych usług: używamy danych osobowych na potrzeby analiz mających na celu podniesienie poziomu naszych usług oraz wrażeń klientów, a także aby poprawić funkcjonalność i jakość naszych działań w zakresie usług turystycznych online.

Na jakich zasadach udostępniamy Państwa dane osobowe stronom trzecim?

Państwa dane osobowe udostępniamy stronom trzecim zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

 • Zewnętrzni dostawcy usług: dopuszczamy możliwość udostępniania Państwa danych osobowych stronom trzecim będącym dostawcami usług w celu ich przetwarzania w naszym imieniu. Przetwarzanie tych danych odbywa się na potrzeby realizacji płatności za rezerwacje, przesyłania materiałów marketingowych lub usług wsparcia analitycznego. Podmioty, które zajmują się przetwarzaniem Państwa danych, zobowiązane są do przestrzegania klauzuli poufności i nie mogą korzystać z nich na własny użytek lub w jakimkolwiek innym celu.
 • Władze właściwe: w przypadkach, w których prawo tego wymaga, lub jest to absolutnie konieczne w celu zapobiegnięcia czynom zabronionym i oszustwom, ich wykrycia lub ukarania dopuszczamy możliwość ujawniania danych osobowych organom ścigania i innym organizacjom rządowym.

Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy tak długo jak uważamy to za konieczne w celu świadczenia Państwu usług, zachowania zgodności z przepisami prawa (w tym tymi dotyczącymi przechowywania dokumentów), rozwiązywania sporów z innymi stronami i w innych celach, które są niezbędne do prowadzenia działalności. Wszelkie dane osobowe, które przechowujemy, podlegają postanowieniom oświadczenia o prywatności.Pliki cookie (tzw. ciasteczka)

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka to niewielkich rozmiarów pliki z danymi, które strona umieszcza na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas jej odwiedzin. Większość stron korzysta z plików cookie, ponieważ dzięki nim strona działa lepiej.

W jaki sposób korzystamy z plików cookie?

Naszym celem jest świadczenie zaawansowanych i przyjaznych dla użytkownika usług w postaci strony internetowej dostosowanej do Państwa potrzeb i upodobań. Aby było to możliwe, korzystamy z niżej wymienionych typów ciasteczek:

 • Ciasteczka techniczne: Korzystamy z ciasteczek technicznych, aby możliwe było wyświetlenie Państwu naszej strony. Ciasteczka te są niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania.
 • Ciasteczka funkcjonalne: Korzystamy z ciasteczek funkcjonalnych, aby zapamiętać preferencje i umożliwić Państwu sprawne i efektywne korzystanie z naszej strony.
 • Ciasteczka analityczne: Korzystamy z ciasteczek analitycznych, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony, np. które funkcje działają, a które nie spełniają swojego zadania. Dzięki tym ciasteczkom możemy rozwijać naszą stronę i sprawić, aby były one ciekawe i spełniały oczekiwania użytkowników. Gromadzimy dane na temat oglądanych stron internetowych, stron odsyłających/stron wyjścia, na które Państwo weszli lub które opuścili, rodzaju używanej platformy, znaczników daty i czasu oraz informacji, takich jak liczba kliknięć myszką na danej stronie, ruchy myszką, przewijanie strony, a także wyszukiwane słowa oraz tekst wpisywany na stronie internetowej. Ciasteczka analityczne mogą gromadzić dane osobowe.

Przez jaki czas ciasteczka pozostają aktywne?

Pliki cookie, których używamy, mają różną żywotność w zależności od przeznaczenia. Maksymalna ustawiana przez nas żywotność to 5 lat od daty ostatniej wizyty na stronie. W dowolnym momencie mogą Państwo wyczyścić wszystkie ciasteczka ze swojej przeglądarki.

Czy korzystamy z ciasteczek stron trzecich?

Tak, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, np. Booking.com, w celach analitycznych. Przy tej okazji wykorzystujemy technologie śledzenia, takie jak ciasteczka, sygnalizatory sieci web, tagi i skrypty. Booking.com może także umieszczać ciasteczka dla własnych celów, zgodnie z zapisami w http://www.booking.com/content/privacy.html. Zgromadzone informacje będą wykorzystywane w ramach zautomatyzowanych działań marketingowych, zarządzania relacjami z klientem oraz w systemach analityki biznesowej przez obiekt Maison Del Magra. Technologie te są używane do analizy trendów, administracji strony, śledzenia działań użytkowników związanych ze stroną i gromadzenia informacji demograficznych na temat bazy użytkowników. Istnieje prawdopodobieństwo, że otrzymamy indywidualne lub zbiorcze raporty sporządzone z wykorzystaniem takich technologii przez te spółki. Strony trzecie, z których usług korzystamy, zobowiązały się do prowadzenia swoich działań w sposób odpowiedzialny oraz przestrzegania dobrych praktyk i standardów w zakresie zarządzania danymi.

Jak można zarządzać ustawieniami plików cookie?

Mogą Państwo skorzystać z ustawień swojej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorera, Safari, Firefoxa lub Chrome’a, aby określić, które ciasteczka mają być odrzucane, a które zapisywane. Lokalizacja tych ustawień różni się w zależności od używanej przeglądarki i można je znaleźć, korzystając z funkcji „Pomoc”.Bezpieczeństwo

Jakie procedury bezpieczeństwa stosujemy, aby chronić Państwa dane osobowe?

Wszelkie udostępniane nam dane osobowe są chronione z wykorzystaniem odpowiednich systemów i procedur biznesowych. Korzystamy także z procedur bezpieczeństwa oraz ograniczeń technicznych i fizycznych w odniesieniu do uzyskiwania dostępu i wykorzystywania danych osobowych zawartych na naszych serwerach. Tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do danych osobowych w ramach wykonywanych obowiązków.

Dostęp do informacji

W jaki sposób mogą Państwo kontrolować przekazywane nam informacje?

Mają Państwo prawo wglądu do przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat. Mogą Państwo poprosić o ich udostępnienie, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres maisondelmagra@gmail.com. W temacie takiej wiadomości prosimy wpisać „Prośba dotycząca danych osobowych”.

Prosimy o upewnianie się, że Państwa dane są poprawne i aktualne. Jeśli posiadane przez nas informacje są niepoprawne, nieaktualne lub nie mają zastosowania w odniesieniu do celów, dla których zostały zgromadzone, prosimy o kontakt pod adresem maisondelmagra@gmail.com, abyśmy mogli je zaktualizować lub usunąć. Ustosunkujemy się do Państwa prośby w ciągu 30 dni. W niektórych przypadkach możemy jednak z przyczyn prawnych lub administracyjnych, takich jak prowadzenie rejestrów lub wykrywanie działań niezgodnych z prawem, być zobowiązani zachować pewne informacje.

Skontaktuj się z nami

Maison Del Magra kontroluje przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem plików cookie i przy odwiedzeniu strony. Obiekt Maison Del Magra zlokalizowany jest pod adresem Przez kąt Paganini poprzez Pilocie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek sugestie, prośby lub komentarze na temat prywatności, danych osobowych, plików cookie oraz sposobów postępowania z danymi osobowymi, mogą Państwo wysłać wiadomość e-mail na adres maisondelmagra@gmail.com.

W jaki sposób udostępniamy Twoje dane stronom trzecim?

 • Booking.com: współpracujemy ze spółką Booking.com B.V. z siedzibą pod adresem Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandia (www.booking.com) (zwaną dalej Booking.com) w celu zapewnienia usług rezerwacji internetowych. Jesteśmy odpowiedzialni za zawartość tej strony i umożliwiamy Ci dokonywanie rezerwacji bezpośrednio przez tę stronę, jednak rezerwacje przetwarzane są przez Booking.com. Tym samym informacje, które podajesz na stronie, będą udostępniane też Booking.com i jej partnerom afiliacyjnym. Informacje te mogą zawierać informacje osobiste, np. imię i nazwisko, Twoje dane kontaktowe i dane dotyczące płatności, imiona i nazwiska gości podróżujących z Tobą oraz wszelkie życzenia, które zostaną złożone przy okazji dokonywania rezerwacji. Aby dowiedzieć się więcej o spółce Booking.com i spółkach powiązanych, zapraszamy na stronę O Booking.com.
 • Booking.com wyśle Ci e-mail potwierdzający rezerwację, e-mail przed przyjazdem oraz dostarczy Ci informacji o okolicy i obiekcie. Booking.com zapewnia także całodobową, międzynarodową obsługę klienta z lokalnych biur w ponad 20 językach. Udostępnianie Twoich danych pracownikom obsługi klienta Booking.com jest niezbędne do zapewnienia pomocy w każdej sytuacji. Booking.com może wykorzystać Twoje dane osobowe do celów technicznych, analitycznych oraz marketingowych, zgodnie z Oświadczeniem Booking.com o ochronie prywatności. Oznacza to, że Twoje dane mogą zostać udostępnione Booking Holdings Inc. w celach analitycznych oraz w celu zaproponowania Ci spersonalizowanych usług, w tym przesłania ofert związanych z podróżą, które mogą Cię zainteresować. Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, Booking.com zapyta najpierw o Twoją zgodę. W przypadku, gdy Twoje dane będą miały być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, Booking.com dokona ustaleń umownych w celu zapewnienia ochrony Twoich danych zgodnie z europejskimi standardami. Jeśli masz pytania dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych przez Booking.com, prosimy o wysłanie ich na adres dataprotectionoffice@booking.com.
 • BookingSuite: Twoje dane osobowe mogą być udostępniane firmie BookingSuite B.V., z siedzibą pod adresem Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandia, która zarządza tą witryną oraz witryną suite.booking.com.